Кредит с ипотека за вас от AGB Finance с гаранция за прозрачност в ипотечното кредитиране.

Ние от AGB Finance предлагаме лесна процедура за заявяване на ипотечен кредит.
Може да андидатствате за ипотечен кредит от AGB Finance през уеб сайта ни за кредити с ипотека.
Нашия кредит с ипотека е с атрактивна лихва, като отпускането на ипотечния кредит е с лесна процедура и без скрити такси за всеки ипотечен кредит отпуснат от нас.
Сумите които отпускаме свързвани с ипотечен кредит са до 500 000 Евро.

Специализирали сме се в ипотечните кредити наричани още "ипотечен кредит, кредит с ипотека, жилищен кредит" като предлагаме възможност за сравнение на лихви, условия и такси за целия период на кредита. Вие можете да получите кредит с ипотека в наш офис в: Бургас, Велико Търново, София, Пловдив, Хасково, Варна, Русе, Перник, Плевен, Пазарджик, Стара Загора. За да получите информация за кредит е нужно само да се свържете с наш служител.

Новия ви кредит е с ипотека може да се нарече още като "кредит срещу ипотека, ипотечен кредит или ипотечни кредити за бизнеса, кредит с пари на заем" за целите на това може да използвате нашия кредитен калкулатор с различните кредитни продукти за да изчислите кредитите за лични нужди или вашия кредит за малък и среден бизнес или кредит за рефинансиране на кредити и стари задължения.
Кредита с ипотека се предлага срещу: жилище, апартамент, земеделска земя, къща, вила, сграда, офиси или друг вид имот. Сега е времето да получите нашата специална промоционална лихва с изгодни за вас намаляващи вноска с която ще плащате по-малко!
Ипотечният кредит предлаган от нас с ипотека е с най-ниска и изгодна лихва по бързи процедури за отпускане ипотечен кредит с намаляващи вноски от AGB Finance, като ще плащате по-малко и ще е най-изгоден за вас.
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ
1000 оставащи символи
ипотечен кредит
Ипотечен кредит в евро за физически лица.

Обезпечение с ипотека. Размер на ипотечен кредит в евро от 5 000 € до 500 000 €.

Продължава
ипотечен кредит
Ипотечен кредит в евро за бизнес.

Бързи и лесни процедури с размер на ипотечен кредит в евро от 5000 € до 500000 €, обезпечен с ипотека.

Продължава
Кредити
Достъпна локация в България.

На разположение са нашите офиси, където ще получите компетентна информация за всичко, свързано с отпускането на ипотечен кредит в евро.

Одобрение кредит - 2 работни дни.

Нашите служители ще обработят всичките документи, които са свързани с отпускането на ипотечен кредит в евро в рамките на 2 работни дни.

Бърза и лесна процедура.

Ние предлагаме само ипотечен кредит в евро с лесна и бърза процедура без скрити условя и допълнителни такси през целия период.

Политика за Лични данни


Политика за Лични данни!


Искаме да прочетете внимателно тази Декларация за поверителност на личните данни, тъй като тя съдържа важна информация за това кои сме ние, как и защо събираме, съхраняваме, използваме и споделяме вашата лична информация, вашите права във връзка с вашата лична информация и как да се свържете с нас в случай, че имате жалба.


"Лична информация" е информация, която ви идентифицира или може да бъде използвана за идентифициране на вас.


ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителските Ви данни като Име, ЕГН, Адрес, Е-мейл, IP адрес или каквато и да е друга лична информация, чрез която може да бъдете идентифициран от трето лице, за да не се възползва незаконното без Ваше съгласие. ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД не запомня каквото и да е била лична информация в локална база данни пазена на сървъра на сайта https://agbfinance.bg/, по този начин се предполага, че риска някой да се възползва от Вашите данните при кандидатстване в сайта е минимален. Връзката на сайта на ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД е криптирана с ssl 256 bit encryption, което засилва сигурността на Вашите данни. С попълването на формата за кандидатстване за кредит Вие се съгласявате с условията за лични данни, бисквитките и общите условия на ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД. ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД приема Вашето мълчаливо съгласие за тези условия. Вие като потребител в сайта поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този сайт.

 

Дефиниции:
Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът).


Администратор на личните данни, обработвани във връзка с кандидатстване за кредит чрез Сайта e ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД, ЕИК: 200419349, със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к.к Слънчев бряг, к-с Съни Дей 3.
Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него чрез имейл на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са физически лица или юридически лица само за целите на сключване на довор за ипотечен кредит от Сайта или в офис на фирмата.


Защита на личните данни.

С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на клиенти и контрагенти ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на данните и ограничаване на дистанционния достъп до базата данни с тях, а служителите, имащи достъп и обработващи лични данни се свързват с нея посредством уникални идентификатори. С цел повишаване нивото на сигурност и елиминиране на риска от неправомерен достъп ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД използва и специални методи за проверка дали конкретен служител в даден момент се намира в офиса на компанията и ако същият не се намира физически там, идентификаторите му за достъп до лични данни не работят и чрез тях не може да има достъп защитените лични данни.


Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни:

1. В електронния сайт “agbfinance.bg” потребителите са само нерегистрирани.
Нерегистрирани потребители доброволно предоставят своите лични данни като Име, Телефонен номер, Е-мейл, IP(ИП) адрес и друга информация при кандидатстване за кредит в сайта, като тази информация е временна и ще се ползва само за контакт с клиента за сключване на договор и няма да се предоставя на трети лица, както и няма да се ползва за каквато и да е друга цел.

2. Цели на обработката на лични данни:
- Данни за Клиента за целите на:
- Обработка на кандидатстване за кредит;
- Изпълнение на договор;
- Осъществяване на контакт с поръчващия относно постъпило кандидатстване за кредит;
- Изпращане на известия за статуса на кандидатстването за кредит;
- Предоставяне на информация чрез имейл и/или услуги и съвместни промоции с партньори на ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
- Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
- Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на кандидатстващия за осъществяването на кредит;
- Обслужване на процеса на кандидатстване за кредит и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Сайта и предоставяните чрез него услуги;
- Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
- Проследяване на предишни кандидатствания на потребителя и техния статус;

3. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за следните срокове:
- Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за кредит – предвидените от българското законодателство давностен срок за предявяването на искове;
- Данни, обработвани за счетоводни цели - предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС.
- Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин допустим от закона;
След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.
Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

4. Права във връзка с личните данни на физическите лица:
- Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;
- Право на коригиране на неточни лични данни:
Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;
- Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
- При отпадане на необходимостта от обработка;
- При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
- При установена незаконосъобразна обработка на данни;
- При законово задължение за изтриване на данните;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.
- Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:
- се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
- обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или
- съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или
- е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД съобщава за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
- Право на преносимост на машинно четими данни:
- Личните данни се предоставят директно на субекта им;
- при искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор;
- Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
- Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия по уреждане на спорове/претенции.
- Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг:
Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
- Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и чрез Website: https://www.cpdp.bg
- Право на оттегляне на предоставеното съгласие.
- Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;
При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД, която можете да получите в офиса на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за зашита на данните.
Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

5. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране може да се осъществява от доставчици на други. Моля за познайте се с техните политики за обработка на лични данни.

6. Съобразно ЗЗЛД, потребители имат право да поискат информацията която са предоставили за контакт дори и временна да бъде изтрита в срок от 30 дни при тяхно устно или писмено искане.

7. “agbfinance.bg” има право да изпраща инфорнационни съобщения под формата на електронно писмо на посочения при кандидатстване e-mail адрес от нерегистрираните потребители за допълнителна информация от клиента във връзка със сключване на договор за кредит. Потребителите имат право да се поискат да не им се пращат повече електронни съобщения, като за целта заявяват това писмено под формата на e-mail или по телефона, който се намира на някой от получените от тях електронни съобщения e-mail.

8. “agbfinance.bg” няма да предоставя личните данни на нерегистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

9. В случай на неспазване на условията за ползване на сайта “agbfinance.bg” и нарушаване на етикета, администраторите на “agbfinance.bg” имат правото да ограничат достъпа до онлайн сайта на нарушителите.

10. Промени в политиката за сигурност на данните.
Политиките на ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД за защита на личните данни на потребителите на сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на сайта и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД ще уведомява всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни. ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

11. ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД обработва данни за бизнес анализ на клиентите изведен от деперсонифицирани, анонимни данни (на базата легитимен интерес):
- Анонимизирани данни
- Статистическа информация за общия брой посещения на сайта, използване на калкулатора за ипотечен кредит, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД услуги и продукти;
- Бисквитки и пиксел тагове
- ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД събира информация, която може да включва лични данни, от браузъра (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.) на посетителите на Сайта. За събирането на тази информация се използват различни методи, включително бисквитки и пиксел тагове, която информация може да включва IP адрес, уникален идентификатор на бисквитка, информация на бисквитка и информация относно това дали браузърът ви позволява използването на определени възможности и добавки, уникален идентификатор на устройството (HWID) вид, държава, вид на браузъра и езикови настройки, операционна система и системни настройки, държава и часова зона, предишни посещавани уеб страници, информация относно взаимодействието на потребителя със Сайта като покупки и предпочитания, начин и скорост на клик (избор), час на влизане и референтни адреси.
Тези бисквитки са необходими за функционирането на сайта и представянето на исканата от потребителя информация в коректен вид, поради което те са винаги включени. Те включват бисквитки, които позволяват потребителят да бъде запомнен в рамките на една сесия, или ако потребителят желае за всички бъдещи сесии. Те помагат за осъществяване на процеса и подпомагат администраторите на сайта при отстраняване на технически проблеми.
Бисквитките също така позволяват на ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД да анализира поведението на потребителите в сайта с цел подобряване функционалностите и скоростта му. Те се използват и с цел показване на всеки потребител на най-подходящите за него реклами от трети лица. Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на своя браузър. ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

12. “agbfinance.bg” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

13. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

14. Нашият електронен сайт може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен сайт чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

15. При своето кандидатстване за кредит Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

16. Веднъж когато сте кандидатствали за кредит през формата, Вие имате възможност по всяко време да ни уведомите за промени на попълнената формацията във формата.

17. Чрез форма за кандидатстване за кредит събираме следния тип информация, на договорно и предоговорено основание за целите на обработване на кандидатстване за кредит съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Сайта::
*персонална: Име, Презиме, Фамилия, Е-майл, Адрес, Град, Телефон, IP(ИП) адрес и друга информация.
*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

18. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от “agbfinance.bg” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

19. “agbfinance.bg” разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. Препоръките на “agbfinance.bg”:
• Пазете личните си данни добре!
• Не предоставяйте личните си данни си на никого. Лице, което знае личните Ви данни, може да се възползва незаконно от Ваше име.
• Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;
• Не разгласявайте лична информация!
• Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)
• Автентичните e-mail-и на “agbfinance.bg” са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@agbfinance.bg” или “@agbfinance.com”
• Не са автентични и-мейли от “agbfinance.bg”, които изискват платежна информация(кредитни карти, банкови сметки и пароли за тях), или тези които ви насочват към сайт, различен от agbfinance.bg

Информация

0885 507 507

Е-мейл

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно Време

Пон. - Пет. (10:00 - 18:30)

security agbПолитика за използване на бисквитки и лични данни
Този уеб сайт използва бисквитки и има политика за защита на личните данни с продължаването на използването на този сайт вие се съгласявате с тях и условията на сайта.